Privacyverklaring

Mara Tegendraads, gevestigd in Rotterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.marategendraads.nl Rotterdam
Mara Tegendraads is de Functionaris Gegevensbescherming van Mara Tegendraads Hij/zij is te bereiken via info@marategendraads.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mara Tegendraads verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marategendraads.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mara Tegendraads verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Mara Tegendraads analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mara Tegendraads neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mara Tegendraads)
tussen zit. Mara Tegendraads gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress

Just Host server gevestigd te Nederland

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mara Tegendraads bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mara Tegendraads verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mara Tegendraads blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mara Tegendraads gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mara Tegendraads gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw
eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies door andere bedrijven en diensten

Op deze website worden ook cookies geplaatst door andere bedrijven en diensten. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gebruikt voor deze website en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytische cookies(deze cookies verzamelen gegevens over de dingen die op mijn website doet):
Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat ik kan zien hoe deze blog wordt gebruikt. Lees hier het privacybeleid van Google. Deze cookies worden 26 maanden bewaard.
WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien hoe mijn blog wordt gebruikt.. WordPress.com is onderdeel van Automattic. Deze cookies worden 347 dagen bewaard op de servers van WordPress.com.
Tracking cookies (sociale media):
Facebook verzamelt gegevens omdat er een Facebook-Like knop aanwezig is op deze website. Er zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Facebook en What’s App.  Cookies worden opgeslagen, zolang deze gegevens worden gebruikt of totdat jij deze verwijdert.
Twitter verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren, ook zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Twitter. Cookies worden opgeslagen, zolang deze gegevens worden gebruikt of totdat jij deze verwijdert.
Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt. Gravatar en onderdeel van Automattic. Deze cookies worden 347 dagen bewaard op de servers van Automattic.
Pinterest. Er zitten bij alle blogs knoppen aanwezig om te delen op Pinterest. Cookies worden opgeslagen, zolang deze gegevens worden gebruikt of totdat jij deze verwijdert.
De Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je browser. Deze bedrijven zijn wereldwijd actief en zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij hebben daarom niet alleen met de Europese en Nederlandse wetgeving te maken, maar ook met de Amerikaanse wetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mara Tegendraads en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marategendraads.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek . Mara Tegendraads wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mara Tegendraads neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@marategendraads.nl

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS, vroeger was dit SSL: jouw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Er zit beveiliging op deze website om mijn website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
  • Er wordt voorzichtig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van mijn website.